Slide background

טים קנדל הוא פרקליט מוביל המתמחה בעברות צווארון לבן,
הלבנת כספים בינלאומית, שוחד, הליכי אכיפה רגולטורית
וסכסוכי חוזים בינלאומיים.

קנדל מייעץ ומייצג תאגידים ולקוחות פרטיים. הוא שימש
כליטיגטור ברבים מן המשפטים הפליליים החשובים
והידועים ביותר, וכיום הוא מספק שירותי ייעוץ וייצוג בכל
תחומי המסחר באשר מתעוררות בהם סוגיות פליליות או
רגולטוריות, לצד שירותי ייעוץ וייצוג בסכסוכי מסחר
בינלאומיים, כולל בוררות בינלאומית.

timothy-kendal-450x506

טים קנדל הוא פרקליט מוביל המתמחה בעברות צווארון לבן, הלבנת כספים בינלאומית, שוחד, הליכי אכיפה רגולטורית וסכסוכי חוזים בינלאומיים.

קנדל מייעץ ומייצג תאגידים ולקוחות פרטיים. הוא שימש כליטיגטור ברבים מן המשפטים הפליליים החשובים והידועים ביותר, וכיום הוא מספק שירותי ייעוץ וייצוג בכל תחומי המסחר באשר מתעוררות בהם סוגיות פליליות או רגולטוריות, לצד שירותי ייעוץ וייצוג בסכסוכי מסחר בינלאומיים, כולל בוררות בינלאומית.

טים מעמיד לרשות משרדי עורכי דין שונים בישראל את בקיאותו בחוק הבריטי, ובכך מאפשר להם להמשיך לייעץ ללקוחותיהם ולייצג אותם גם כאשר צצות סוגיות הנוגעות לחוק הבריטי בתיקים ישראליים. כמו כן, משמש קנדל במעמד “עורך דין מייעץ” במשרדי עורכי דין שונים בניו יורק ובאיטליה.

בבריטניה, טים מייצג לקוחות בפני בית הדין לערעורים, בית הלורדים ובית המשפט העליון. כמו כן, הוא מייצג לקוחות באיטליה ובפני בית המשפט האירופי.